Rozwiń menu

Selena SA w gronie 25. Najlepszych Pracodawców 2016 roku

2016.05.23

Producent chemii budowlanej, Selena SA została wyróżniona przez Gazetę Finansową tytułem Najlepszego Pracodawcy 2016. Coroczny Biznes Raport tygodnika prezentuje listę 25 najlepszych firm, z różnych branż, które dają swoim pracownikom najbardziej komfortowe warunki pracy, przyjazną atmosferę oraz możliwości rozwoju.

KLUCZEM DO SUKCESU SĄ LUDZIE – wypowiedź Andrzeja Ulfiga, Prezesa Seleny SA.

Firma to ludzie, a więc kluczem do trwałego sukcesu w biznesie są właśnie pracownicy. To największa siła i prawdziwy motor dobrze prosperującej firmy. Kompetentny i zaangażowany zespół tworzy tak naprawdę DNA organizacji. Pracownicy stanowią największy kapitał, dlatego w Selenie stawiamy na ludzi, których cechuje kreatywność, inicjatywa i przede wszystkim wysokie kompetencje zawodowe. Wiemy, że firma nie może odnosić sukcesów, jeżeli w pełni nie wykorzysta tego potencjału, dlatego staramy się zapewniać dobrą i sprzyjającą relacjom atmosferę, która z kolei motywuje w dążeniu do wyznaczonych celów. Ważne jest, żeby nie zapomnieć przy tym o indywidualnych potrzebach i oczekiwaniach każdego naszego pracownika.

Dobry pracodawca to nie tylko wynagrodzenie, niezbędne narzędzia pracy czy dodatkowe świadczenia, to przede wszystkim dialog z pracownikiem. Organizacja powinna rozwijać swoich managerów, kreować sprzyjające środowisko pracy, a także konsekwentnie budować system wartości, z którym każdy pracownik będzie się utożsamiał. W relacji pracownik – pracodawca, równie ważna jest sama atmosfera, która powinna być spójna z kulturą panującą w całej organizacji. To właśnie wpływa na zaangażowanie całego zespołu. Wtedy możemy mówić o pełnowartościowej i skutecznej współpracy.

2015.10.20_TYTAN_0210-ok.jpg

Strategia biznesowa całego przedsiębiorstwa, powinna być silnie połączona z działaniami w zakresie Employer Brandingu i obszarem Human Resources. Zasadne jest, żeby cele stawiane poszczególnym pracownikom, a także całej organizacji, były ściśle skorelowane z polityką firmy. My, dla wybranych funkcji, przyjęliśmy np. model zarządzania przez cele - Management by Objetives (MBO), który pozwala na prowadzenie mocno ukierunkowanych działań, realizujących główne założenia strategiczne. Kolejny, bardzo skuteczny system - motywacyjny, obejmuje największą i bardzo istotną grupę pracowników, czyli osoby mające bezpośrednie przełożenie na sprzedaż. Należy pamiętać, że Selena SA, jest częścią grupy kapitałowej, odpowiedzialną za sprzedaż na terenie całej Polski. Przedmiotowy system, dedykowany dla przedstawicieli handlowych, regionalnych managerów sprzedaży oraz dla dyrektorów sprzedaży, funkcjonuje bardzo dynamicznie, zmieniając się w zależności od kierunków rozwoju firmy i stawianych jej celów. Tak efektywne mechanizmy, o dziwo sporadycznie są stosowane na polskim rynku. Selena działa w ten sposób od wielu lat, jak widać dość skutecznie, co cieszy mnie niezmiernie (uśmiecha się).

W Selenie, aktywny rozwój firmy i związana z nim szeroka oferta produktowa, wymaga od naszych pracowników wyjątkowych kompetencji, a także najwyższej kultury biznesowej. Osoby o szerokiej wiedzy i bogatym doświadczeniu zawodowym, szczególnie z zakresu sprzedaży, ale też marketingu czy nowych technologii, to właśnie osoby, które chcielibyśmy zaprosić do naszego zespołu. Strategia firmy oparta jest na dwóch równoprawnych profilach - wysokiej jakości produktów oraz innowacyjności. Stale pracujemy nad tym, żeby to właśnie te domeny wyznaczały kierunek działań całego zespołu.

Pamiętajmy - nie chodzi jedynie o to, by przyciągnąć potencjalnych pracowników, sztuką jest utrzymać w zespole największe talenty. Znalezienie ich, zarządzanie ich potencjałem, inspirowanie i odpowiednie motywowanie to spore wyzwanie. To rola pracownika jest decydująca przy sukcesie i rozwoju naszego biznesu. Dobry Szef umie słuchać, wychodzi naprzeciw swojemu pracownikowi i wchodzi z nim w interakcję. Wbrew powszechnemu przekonaniu, uważam, że pracownik nie porzuca pracy, porzuca pracodawcę. Selena bardzo umiejętnie i rzetelnie pracuje, żeby takie sytuacje były rzadkością, o czym utwierdza nas przyznany właśnie tytuł Najlepszy Pracodawca 2016. 

Logo Selena Selena Polska

© 2021 Grupa Selena. Wszystkie prawa zastrzeżone.