Rozwiń menu

Relacje
Inwestorskie

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki SELENA S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wyścigowej 56E, 53-012 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112580, NIP 8940005523, REGON 005923241 (Spółka), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, w dni robocze w godzinach od 9 do 15.

OGŁOSZENIA

-->
Logo Selena Selena Polska

© 2021 Grupa Selena. Wszystkie prawa zastrzeżone.